Ślub

Sakrament małżeństwa.

Gdy narzeczeni ustalą już datę ślubu, prosimy o zgłoszenie się do parafii, aby zarezerwować dla siebie wybrany termin: dzień i godzinę.

Natomiast spisanie tzw. protokołu może się odbyć 3 miesiące przed ślubem. Przy tej okazji ma miejsce rozmowa duszpasterska z kapłanem i objaśnienie przebiegu uroczystości ślubnej.

Należy uzyskać:

a) aktualne świadectwa chrztu (na potrzeby sakramentu małżeństwa nie może to być dokument sprzed lat).

b) dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczonego albo narzeczonej - o ile ma to być ślub konkordatowy (mają ważność 6 miesięcy).

Niezależnie od tego można narzeczeni powinni odbyć (i zachować odpowiednie poświadczenia):
- katechizację przedmałżeńską,
- poradnictwo rodzinne.

Te spotkania można rozpocząć wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem.

 

Jeśli zarówno narzeczona, jak i narzeczony mieszkają w parafiach poza Bojanem - należy uzyskać zgodę na zawarcie ślubu z jednej z nich.
Zgoda może oznaczać:
- albo zezwolenie na przeprowadzenie wszelkich czynności przygotowawczych ("rozmów kanoniczno - duszpasterskich") i udzielenie ślubu w Bojanie
- albo tzw. licencję na samo udzielenie ślubu, zaś wszelkie czynności przygotowawcze będą tam, gdzie narzeczona albo narzeczony mieszka. Licencję wystawia się po wszelkich przygotowaniach na krótko przed ślubem, np. miesiąc przed terminem (w tej sytuacji prosimy przynajmniej o pisemną informację od właściwego kapłana, że taką licencję wystawi).
Ważne, aby o wspomnianą zgodę postarać się już na początku, przy zgłaszaniu ślubu. Zarówno narzeczeni, jak i duszpasterze zdobywają pewność co do terminu ślubu (bywa, że inna para chciałyby zarezerwować dla siebie ten sam dzień i godzinę w parafii).

 

W sprawach ślubu można kontaktować się w parafii według godzin biura parafialnego, jednakże na samo spisanie tzw. protokołu przedślubnego narzeczonych należy osobno umówić dzień i godzinę, gdyż wymaga to około godziny czasu (należy mieć również ze sobą dowody osobiste).