Duszpasterze

Obecnie:

ks. Piotr Maciołek, proboszcz parafii od 15.12.2011 r.

ks. Marcin Dera, wikariusz od 25.08.2023 r.


Wcześniej:
ks. prałat Mirosław Bużan, pierwszy proboszcz parafii 1997-2011 r.
założyciel parafii, budowniczy kościoła i plebanii wraz z przedszkolem.

ks. Andrzej Friedel, pomoc duszpasterska 1998 - 2000 r.
ks. dr Adam Świeżyński, pomoc duszpasterska 2003 - 2004 r. (od 2000 r. na studiach - rezydent)
ks. Sławomir Otlewski, wikariusz 2004 - 2007 r.
śp. ks. Janusz Witkowski, pomoc duszpasterska 2006 - 2007 r. (zmarł 11.07.2007 r.)
ks. dr hab Grzegorz Szamocki, pomoc duszpasterska 2007 - 2009 r.
ks. Marcin Bukowski, wikariusz 2009-2012 r.
ks. Piotr Zieleziński, wikariusz 2012-2016 r.
ks. Janusz Wesołowski, wikariusz 2016 - 2018 r.
ks. Marcin Moszczyński, wikariusz 2018 - 2022 r.
ks. Andrzej Wiejak, wikariusz 2022 - 2023 r.