Grupy, wspólnoty

Żywy Różaniec

W naszej parafii dotychczas działa dziewięć Róż Różańcowych, czyli około 180 osób należących do żywego różańca. Pięć z nich powstało jeszcze w czasie naszej przynależności do parafii w Kielnie.

Początki pierwszych Róż Różańcowych mają swoją długą historię, bo sięgają początku XX w.

Patronami Róż są:

św. Elżbieta - data założenia 1918 r.

św. Józef - data założenia 1919 r.

św. Łucja - data założenia 1920 r.

św. Anna - data założenia 1945 r.

św. Jadwiga Śląska - data założenia 1989 r.

św. Brygida - data założenia 1997r.

św. Jadwigi Królowej - data założenia 2001 r.

św. Faustyny (różaniec rodziców za dzieci) - data założenia 2013 r.

św. Jana Pawła II (różaniec rodziców za dzieci) - data założenia 2013 r.

św. Rodziny (różaniec rodziców za dzieci) - data założenia 2013 r.

św. Joanny Beretty Molli (różaniec rodziców za dzieci) - data założenia 2013 r.

Róża św. Brygidy oraz św. Jadwigi Królowej powstała po erygowaniu parafii w Bojanie. Dodatkowo po ogłoszeniu tajemnicy Światła przez Jana Pawła II wszystkie róże zostały rozszerzone o następnych członków. Nasze spotkania modlitewne z wymianą tajemnic odbywają się w naszych domach bądź w kościele.

Ponadto w naszej parafii modlimy się na różańcu trzy razy w tygodniu przed mszą św. (w środę, sobotę i niedziele) łącznie cała parafia.

  

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas skupia księży, katechetów i młodzież. Działalność tego zespołu opiera się na strukturach parafialnych. Kapłani ogłaszają zbiórki darów i środków dla osób potrzebujących. Opieką obejmujemy osoby te przez cały rok ale szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Pozyskane dary bezpośrednio trafiają do konkretnych osób potrzebujących pomocy, a zgromadzone środki przeznaczamy na zakup opału, podręczniki szkolne dla dzieci, kolenie letnie i inne doraźne formy pomocy.

 

Wspólnota Kościoła Domowego w parafii św. Jadwigi Królowej zawiązała się w 2000 roku.

Składała się wówczas z kilku rodzin pragnących pogłębiania duchowości małżeńskiej i wychowania dzieci według zasad chrześcijańskich. Dziś funkcjonują dwa kręgi. Oaza Rodzin spotyka się na comiesięcznej modlitwie i formacji. Czyni to pod okiem księży moderatorów.

Ruch Domowego Kościoła przyjął od Ruchu Światło-Życie przede wszystkim wizję Kościoła jako braterskiej wspólnoty, realizującej się w znaku małej wspólnoty, dążącej do zrealizowania tej wizji w swojej własnej rodzinie, która powinna stać się małym Kościołem. W ten sposób rodzina ma stać się żywą komórką w organizmie Kościoła lokalnego (parafii), który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego. 

Rodziny z Domowego Kościoła włączają się w liturgię Kościoła, a także służą parafii według otrzymanych darów.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza.

Ministranci i lektorzy służą Panu Bogu przy ołtarzu, a jednocześnie całej wspólnocie parafii. W szczególny sposób przeżywają Eucharystię.

Spotkania formacyjne wspólnoty odbywają się raz w tygodniu. Poruszane są na nich tematy związane z liturgia, posługa ministrancką oraz praktycznym przygotowaniem nabożeństw. Nie brakuje także formacji duchowej: regularnego uczestnictwa w parafialnych i diecezjalnych dniach skupienia. spotkaniach i czuwaniach modlitewnych.

Dzięki rozwijaniu zdolności sportowych ministranci i lektorzy mogą poszczycić się sukcesami w turniejach piłki nożnej, tenisa stołowego i w szachach w randze rozgrywek diecezjalnych a nawet ogólnopolskich (2010 r.).

Aktualnie prowadzą swoją stronę internetową pod adresem: lsog.frix.pl 

 

Schola dziecięca „Jagiellonki" powstała w listopadzie 1997r.   Ich pierwszy występ to jasełka 22.12.1997 r. Obecnie, w zmieniającym się ciągle składzie, śpiewem ubogaca Msze Św. w swojej parafii, występując w jedną z niedziel miesiąca oraz z okazji świąt parafialnych i kościelnych. "Jagiellonki" koncertowały w wielu parafiach Trójmiasta i okolic. Śpiewały na Wawelu - u stóp grobu swej patronki - Św. Jadwigi. Wyjeżdżały również dwukrotnie do Niemiec i Włoch, by tam koncertować z powodzeniem. W 2007r „Jagiellonki" zdobyły wyróżnienie na I Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. W 2009 r. wyśpiewały tam nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni w języku kaszubskim. Nagrały 2 płyty z kolędami i 2 inne z piosenkami religijnymi. W swym repertuarze „Jagiellonki" posiadają współczesne pieśni religijne, poprzez kanony z Taize, aż do utworów muzyki klasycznej. Dzieci śpiewające w scholi od początku pracują pod kierunkiem Aleksandry i Tomasza Perz. Tomasz Perz, który pełni funkcję organisty w naszej parafii, dla zespołu komponuje oraz tworzy aranżacje do piosenek. Aleksandra Perz prowadzi zajęcia z dziećmi nauczając emisji głosu, dykcji oraz samych piosenek. Spotykamy się na próbach raz w tygodniu, w sobotę o godz. 10. Próba trwa l,5godz.

W naszej służbie przyświeca nam myśl, którą wypowiadamy przed każdą próbą „Proszę Cię Panie Boże, spraw aby dzisiejsza próba była nie tylko nauką śpiewu, ale przede wszystkim aby uczyła mnie kochać Ciebie, Panie Boże i bliźniego. Amen".

 

Chór żeński „Jagiellonki" przy parafii Św. Jadwigi Królowej w Bojanie powstał w 2004r. Trzon zespołu stanowią panie śpiewające wcześniej w scholi dziecięcej o tej samej nazwie. Chór liczy obecnie 20 osób. Wykonuje repertuar religijny o stopniowo coraz większym stopniu trudności. "Jagiellonki" spotykają się raz w tygodniu na półtoragodzinnych próbach. Chór śpiewa w swojej parafii w jedną z niedziel miesiąca, oraz podczas świąt i parafialnych uroczystości. "Jagiellonki" dwukrotnie koncertowały w Niemczech, miały zaszczyt śpiewać podczas Mszy św. w bazylice Św. Piotra w Rzymie. Zespół ma na swoim koncie nagranie płyty z piosenkami i pieśniami religijnymi.

Chór "Jagiellonki" w 2007r otrzymał wyróżnienie na I Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, a w roku 2009 wyśpiewał nagrodę Grand Prix podczas trzeciej edycji tegoż festiwalu za utwór pod tytułem „Stabat Mater" skomponowany przez Tomasza Perz.

Dyrygentką chóru od początku jego działalności jest Aleksandra Perz. Tomasz Perz pełniący w parafii funkcję organisty, dokonuje dla chóru kompozycji i aranżacji utworów muzycznych, a także akompaniuje chórowi podczas jego występów. 

 

Wspólnota młodzieżowa powstała 14 września 2009 roku. Bezpośrednią inspiracją do jej założenia był udział części młodzieży w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Lednica 2009. 

Spotkania odbywają się w każdą sobotę i trwają ok. 1.5 h. Są to spotkania formacyjne, np. prace w grupach, rozważanie Słowa Bożego, Eucharystia, adoracja najświętszego Sakramentu, oglądanie wartościowych filmów, spotkania ze świadkami wiary.

Młodzież włącza się w działania w parafii, np. przygotowanie i dostarczenie tzw. Aniołków - pomoc w postaci prezentów świątecznych dla dzieci z uboższych rodzin, czy różaniec   misyjny   w   różnych   językach   świata.

 W swojej działalności wspólnota ma też liczne spotkania wyjazdowe, takie, jak: udział w Festiwal ..Młodzi i miłość", Dzień  Modlitwy  Młodych, kolejne spotkania na Lednicy , noce czuwania, pomoc w organizowaniu rekolekcji na terenie naszej diecezji, itp.

 „Połączyła nas chęć poznania Boga z innej strony, ciekawość świata. towarzystwo, wspólne rozmowy, ale także milczenie, skupienie..." - tak piszą sami uczestnicy spotkań, zapytani o to, co ich do tej grupy przyciągnęło.

 

Grupa dekoracji liturgicznej

Grupa dekoracji liturgicznej prężnie działa od początku istnienia naszej parafii, od 1997 roku. Do grupy tej należą osoby dorosłe i młodzież. Grupa istnieje dla pogłębiania życia liturgicznego. Cały rok liturgiczny jest głęboko przeżywany między innymi ze względu na wykonane dekoracje w kościele.

 

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Koinonia Jan Chrzciciel

Koinonia jest wspólnotą przyjaciół, powołaną do ewangelizowania w mocy Ducha Świętego. Tym, co Koinonię wyróżnia, jest pierwsze głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne oraz intensywne życie wspólnotowe.

Wspólnota składa się z dwóch „części": Wspólnotę Wewnętrzną tworzą Siostry i Bracia Celibetariusze (w tym kapłani) składający według reguły Koinonii śluby czystości. Wspólnotę Zewnętrzną tworzą rodziny, osoby samotne, młodzież, studenci - w sumie wszystkie inne stany społeczne.

Wspólnota Koinonia Jan Chrzciciel w Gdyni jest obecnie, prawnie cywilnym Stowarzyszeniem Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia, założonym w 6 marca 2006 roku z siedzibą w Bojanie przy ul. Św. Józefa 5.

W 2002 roku część rodzin członków naszej wspólnoty sprowadziła się do Bojana. Obecnie mieszka tu 7 rodzin i kolejne planują tu zamieszkanie w przeciągu bieżącego roku.

 

Wspólnota Sychar

W naszej parafii działało w latach 2010 – 2012 Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, prowadzone przez liderkę, p. Mirosławę Pakur i opiekuna duchowego, ks. Marcina Bukowskiego. Obecnie, ze względów organizacyjnych spotkania Wspólnoty zostały przeniesione do parafii św. Barbary w Gdańsku.

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Jadwigi Królowej w Bojanie powstał z inicjatywy grupy rodzin we wrześniu 2002 roku Uchwałą Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. W okresie swojej działalności zorganizował w naszej parafii koncert kolęd z udziałem wybitnej polskiej piosenkarki jazzowej Ewy Urygi. Wspomagał z okazji świąt paczkami żywnościowymi najbiedniejsze rodziny naszej parafii. Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizował i opłacił leczenie hipoterapią, zaopatrywał niektóre dzieci w przybory szkolne. Akcja Katolicka patronowała-kuratoryjnemu Konkursowi Biblijnemu, którego eliminacje rejonowe odbywały się właśnie w Bojanie.

 

Powyższe materiały opracowano m. in. na podstawie zapisów z wizytacji kanonicznej parafii w 2011 r.