Pogłębiarka

Pogłębiarka

Pogłębiarka to społeczność ludzi wierzących, którzy poprzez modlitwę medytacyjną szukają głębszej relacji z Bogiem.
Fundacja Pogłębiarka jest organizacją świecką, tworzoną przez katolików, którzy inspirują się głównie duchowością ignacjańską. Pogłębiarka kieruje swoje propozycje do chrześcijan zainteresowanych rozwojem duchowym. W przygotowaniu materiałów, wykładów i warsztatów Pogłębiarka współpracuje z duchownymi katolickimi, osobami konsekrowanymi oraz świeckimi ekspertami z dziedzin duchowości i psychologii.

Modlitwa medytacyjna bazująca na ćwiczeniach duchownych Św. Ignacego z Loyoli została rozpropagowana przez Zakon Jezuitów w ramach rekolekcji ignacjańskich. Pogłębiarka jest mocno zakorzeniona w duchowości ignacjańskiej i praktykuje medytację Pisma Św. i ignacjański rachunek sumienia. Obecnie w ramach Pogłębiarki funkcjonuje już około 80 grup on-line i około 15 grup lokalnych w miastach na terenie całej Polski.

Więcej informacji na stronie www:
https://poglebiarka.pl/

Grupa lokalna - Bojano

Grupa lokalna funkcjonująca w Bojanie jest integralną częścią Pogłębiarki i realizuje tę samą misję i wizję.
Spotkania lokalne to projekt dedykowany wszystkim tym, którzy szukają swojego miejsca w Kościele.

Spotykamy się w gronie ludzi, którzy dbają o swój rozwój duchowy, osobisty i których po prostu łączą podobne wartości. Nasze spotkania oparte są na wspólnej medytacji Pisma Św. a następnie na dzieleniu tym, co poruszyło nas podczas modlitwy. To otwiera nas na drugiego człowieka, pomaga budować relacje, tworzy poczucie więzi. Daje też radość ze spotkania z drugim człowiekiem w atmosferze otwarcia, przyjęcia i szacunku.

Każda lokalna grupa Pogłębiarki ma swoją odrębną zamkniętą grupę na Facebook, która jest miejscem do umieszczania materiałów do medytacji, wymiany informacji i inspiracji oraz utrzymywania kontaktu.

Zapisz się do grupy na Facebook: Bojano - Pogłębiarka :
https://www.facebook.com/groups/779990880831960/

Jeśli nie masz konta na Facebook skontaktuj się z koordynatorem grupy:
email:
sebastian.krupa@poglebiarka.pl
Telefon: 605 509 605


Spotkania lokalne

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 19:00 w salce przy kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie.

Przed każdym spotkaniem uczestnicy otrzymują fragment Pisma Św do medytacji oraz wprowadzenie zawierające punkty medytacji. Materiały i wszystkie informacje dodatkowe umieszczane są na dedykowanej grupie na Facebook: Bojano - Pogłębiarka. Jeśli nie masz konta na Facebook skontaktuj się z koordynatorem aby ustalić inną formę udostępniania materiałów.

Podczas spotkań wspólnie medytujemy wybrany fragment Ewangelii wg modlitwy głębi a następnie dzielimy się swoimi poruszeniami na modlitwie metodą kręgów MAGIS.

Zapraszamy na spotkania wszystkich, którzy już samodzielnie medytują oraz tych którzy chcą poznać tę formę modlitwy.


Aplikacja na telefon


Aplikacja Pogłębiarka to pierwsza w Polsce aplikacja do medytacji chrześcijańskiej. W aplikacji można znaleźć liczne nagrania i kursy oraz medytację prowadzoną, która przyda się tym, którzy chcą nauczyć się tej formy modlitwy. W aplikacji Pogłębiarka można też dołączyć do wspólnej medytacji on-line w każdą niedzielę o godz 21:15. Aplikacja jest dostępna na telefon z systemem Android lub iOS poprzez sklep Google Play lub App Store.