Folder 2010 r.

Folder wydany w 2010 r. ilustrujący kościół, cmentarz i plebanię - a jednocześnie historię parafii św. Jadwigi Królowej w Bojanie.