Odpust parafialny 2012

Zdjęcia z festynu w dniu odpustu parafialnego