Prace konserwacyjne 2012 r.

Prace konserwacyjne: odnowiony został krzyż i brama cmentarza, drzwi boczne i główne kościoła, część okien.