Ogłoszenia 12 marca 2023 r.

Oświadczenie Przewodniczącego KEP w związku z publikacjami o abp. K. Wojtyle
Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument „Sacramentorum sanctitatis tutela” dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
- Warszawa, 9 marca br., Abp Stanisław Gądecki, Przewondiczący Konferencji Epiekopatu Polski.

1. Młodzież przygotowująca się
do bierzmowania rozpocznie ostatni etap przygotowań do tej uroczystości – nowennę do Ducha Świętego. Spotkania odbywać się będą codziennie o godz. 19.00 w kościele, zaczynając od piątku 17 marca.
2.
Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 15 marca o godz. 19.00 w kościele.
3.
Spotkanie biblijne odbędzie się w poniedziałek 13 marca o godz. 18.45. Serdecznie zapraszamy.

4. Z inicjatywy parafian organizujemy w
piątek 24 marca nocną Drogę Krzyżową. Rozpoczniemy ją Mszą świętą w kościele o 20.00, po niej nastąpi przemarsz najpierw ulicami Bojana a potem okolicznymi lasami i powrót do kościoła około północy. Zasadą jest marsz w milczeniu, na głos czytamy tylko rozważania na stacjach. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej drodze krzyżowej prosimy o przygotowanie właściwego obuwia i latarek.
W tym samym dniu
zwyczajna Droga Krzyżowa dla dorosłych odbędzie się o godz. 18.30. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 17.45.

5.
Nasze Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II rozpoczęło rekrutację na nowy rok przedszkolny. Przyjmujemy dzieci z roczników 2019, 2020, 2021. Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców!

6. Dzisiaj nasza kolejna
kolekta budowlana przeznaczona na parking przy kościele. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone ofiary.

7. Po kilkuletniej przerwie
wznawiamy w naszej parafii kurs Alfa. Oto szczegóły ...