Ogłoszenia 23 kwietnia 2023 r.

1. Młodzież klas 8 szkoły podstawowej mieszkająca w Bojanie rozpoczyna swoje przygotowania do bierzmowania. W miarę możliwości prosimy, aby uczniowie przyszli według porządku: klasa 8a w poniedziałek, 8b w czwartek i 8c w piątek - a jeśli to niemożliwe – w dzień przeznaczony dla innej klasy. Wszystkie spotkania o godz. 19.30.

2. Z uwagi na obecną sytuację – jest tylko jeden kapłan –
w najbliższych tygodniach Msze święte wieczorne w dni powszednie będą o godz. 18.00 i o 18.45 – odpowiednio przyjęte intencje (proszę spojrzeć na wykaz intencji mszalnych) - a w sobotę rano o 8.00 i 9.00. W piątek wyjątkowo także Msza św. o 6.30.

3.
Spotkanie biblijne odbędzie się w środę o godz. 19.15 w sali na plebanii. Serdecznie zapraszamy.

4.
Trwają nadal zapisy do naszego Przedszkola im. Jana Pawła II. Telefon: 780 606 706, strona internetowa www.bojanojp2.pl

5. Pan
Bartosz Rutkowski w Bojana, pomagający ofiarom wojen z różnych regionów skieruje do nas prośbę o wsparcie dla poszkodowanych – w niedzielę 30 kwietnia.

6. Dzisiaj przed naszym kościołem wolontariusze zbierają datki na
wsparcie domów hospicyjnych w ramach akcji „Pola Nadziei”. W podziękowaniu przekażą żonkilową naklejkę, kwiat symbolizujący nadzieję.

Dodatkowe:
Jednostka
OSP w Szemudzie organizuje akcję honorowego oddawania krwi „Podaruj krew – uratuj życie” – 29 kwietnia w godz. 8.00 – 12.00 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” w Szemudzie. W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapewnienie pomocy ofiarom wojny zwracamy się do Druhen i Druhów oraz mieszkańców z prośbą o oddanie krwi.